HABERLER

Dünya Gazetesi 22.04.2009 / TeknoSAT RöportajTEKNOTEL İletişim çözümleri sunuyor

Türkiye’de telekomünikasyon sektöründe faaliyet gösteren TEKNOTEL, Uydu İşletmeciliği ve İnternet Servis Sağlayıcı kimliği ile kurum ve kuruluşlara çeşitli ölçeklerde ihtiyaçlara yönelik iletişim çözümleri sunuyor.

TEKNOTEL’in TeknoSAT isimli uydu internet erişim çözümü ile kurumsal platformda projeler geliştirdiğini anlatan TEKNOTEL Telekomünikasyon Genel Müdürü Alper Selçuk, karasal altyapılardan tamamen bağımsız olan çift yönlü erişim servisi olan TeknoSAT ile altyapıların eksik veya problemli olduğu bölgelerde faaliyet gösterdiklerini söyledi.
Selçuk, altyapının olmadığı yerlerde faaliyet gösteren ve uygulamaları gereği dönemsel olarak yer değiştiren müşteri profiline özellikle hitap eden TeknoSAT’ın, tam zamanlı servis modeli, esnek yapısı ve karasal bağlantılardan bağımsızlığı ile şantiye, petrol arama-sondaj ve madencilik gibi işletmelerin dünya ile bağlantılarını kesintisiz bir şekilde devam etmesini sağladıklarını kaydetti.

Yedekleme sisteminin genelde firmaların başlarına bir kesinti gelmeden değerlendirmedikleri, değeri ancak kötü bir tecrübe ile anlaşılan bir uygulama, olduğunu vurgulayan Selçuk, “Ancak TeknoSAT yedekleme servisini kullanan kurumların sayısı da günden güne artıyor. Özellikle yurtdışı bağlantıları olan kurumsal yapıdaki firmalar bu ekonomik uygulamayı sağlık sigortası gibi görüyorlar” dedi.  

Türkiye’de uydu teknolojilerinin kullanımı 2003 senesinden bugüne hızlı bir artışa sahip olduğunu dile getiren Alper Selçuk, mevcut uydu yayın platformlarının sunduğu zengin içeriğin bu hızlı artışta önemli katkıları olduğunu söyledi. Ancak stabil altyapıya sahip kablo TV platformunun uydu işletmecilerine rakip olduğu gözden kaçırılmaması gerektiğinin altını çizen Selçuk, “içerik ile paketlerini doğru konumlandırarak, müşteriye ulaşan hizmet sağlayıcıların pazara hakim olacağı görülmeli. Elbette uydu yayın platformlarının pazar paylarını arttırmalarının uydu sistemleri satışına olumlu etkisi olacaktır. Diğer yandan uydu teknolojileri ifadesi sadece Uydu TV yayıncılığı anlamına gelmiyor, pazarın daha küçük bir bölümünü oluşturan ve bireyselden çok kurumsala hitap eden Uydu İnternet Hizmetleri de önemli bir ihtiyacı karşılıyor, telekom altyapısının ulaşmadığı veya problemli olduğu bölgelerde karasal altyapılardan bağımsız erişim sağlıyor, diğer yanda mevcut bağlantıların yedeklenmesine imkan tanıyor” dedi.

Telekomünikasyon sektöründe 2008’de önemli adımlar atıldı

Alper Selçuk, yetkili kurumların, telekomünikasyon sektöründe haklı rekabet ortamının oluşturulmasına yönelik çalışmalarında özellikle 2008 senesinin son çeyreğinde olumlu adımlar attıklarını söyledi. Selçuk, GSM haberleşmesinde rekabeti büyük ölçüde arttıran numara taşınabilirliği, kurumsal ve bireysel internet pazarında Veri Akış Erişimi (VAE) ve YAPA gibi modeller ile servis sağlayıcı firmalar tarafından uygun fiyatlı ve katma değerli servislerin sunulmaya başlanması, kriz dönemi dolayısıyla tüketici tarafında avantaj sağlayabilmek için çeşitli vergilerde indirim yapılması gibi çalışmaların, Telekomünikasyon sektöründe 2008 yılında yaşanan olumlu ve önemli gelişmeler olduğunu kaydetti. Selçuk, bu gelişmelerin, teknolojik ilerlemenin ve yeni yatırımların teşvik edilmesi, ülke genelinde telekomünikasyon hizmetlerinin yaygınlaştırılarak ülke ekonomisine katkısının arttırılmasında da büyük etkisi olduğunu belirtti.

Uydu, internet servislerine yönelik ayrı bir değerlendirme yapan Selçuk şöyle konuştu: “Telekomünikasyon sektöründe hizmetlerin önünün açık olduğuna inanmakla beraber, uydu kesimi kiralarının, yani servisin maliyetlerinin yüksek olması sebebi ile bireysel pazarda bulunmasının güçlüğünün bilincindeyiz. TeknoSAT’ın yedekleme modeli ile gerçekten çok ekonomik, aylık bir temel bedeli var ve ancak kullanım olduğu durumda ekstra ücretlendiriliyor. Bu sebeple aslında bütün kurumlara hitap ediyor, bunu yaygınlaştırmak üzere 2009’da ciddi planlar yapıyoruz. 2008 yılında TeknoSAT servislerimiz özellikle yurtdışında faaliyet gösteren, daha çok şantiye yapısı bulunan firmalar tarafından çok rağbet gördü, Türkmenistan, Irak, Libya, Rusya gibi ülkelerde çok sayıda önemli referans edindik ve 2007’ye göre yüzde100’e yakın büyüme sağladık. TeknoSAT’ın gelişiminden memnunuz, Türkiye’de uydu internet ile TeknoSAT’ın kısa sürede özdeşleşeceğine inanıyoruz.”

Sektör gerektiği gibi büyümüyor

Telekom sektörünün gerektiği hızda gelişmediğini belirten Selçuk, bu sorunun birden çok nedeni olduğunu söyledi. Bu sebeplerin başında, Ar-Ge ve üniversite sanayi işbirliği konularındaki yetersizlerin geldiğini ifade eden Selçuk, “bu sorun öncelikle ülke ve eğitim sistemi olarak bu kavramları tam anlamı ile özümseyememiş olmamızdan kaynaklanıyor. Takım çalışmasını başaramamak, yaratıcı fikirlerin uygulamaya geçmesini de engelliyor” dedi.

Telekomünikasyon sektöründe 2008’in son döneminde birçok adımın atıldığını kaydeden Selçuk, fakat bu gelişmelere rağmen bürokratik engeller ve tekelcilik sorunu devam ettiğini ifade etti. Selçuk, şöyle konuştu: “Dünya genelinde bilgi toplumu yönünde hızlı gelişmeler olurken; Türkiye’de Telekomünikasyon sektörü bürokrasi nedeniyle tam rekabete açılamamakta. Bu durum; birçok servis sağlayıcı firmanın hizmetlerin küresel pazara sunamayarak kısıtlı kalmasını ve buna bağlı olarak sektörün ülke ekonomisine olacak katkısının gelişmesini engellemeye devam ediyor. Sektörün büyümesi ve gelişmesi için, bürokratik engellerin en kısa zamanda aşılarak, özel sektörün önünün açılmasını ve ekonominin gelişmesini arzuluyoruz.”

İletişim giderlerini azalttık

Telekomünikasyon sektörünün, global krizi 2008’in son çeyreğinden itibaren hissettiğini belirten Alper Selçuk, firma olarak iletişim giderlerinde tasarrufa yönelik projeler geliştirmeye odaklandıklarını söyledi. Selçuk, “Gerek altyapılarını yeni teknolojilere aktararak, gerekse farklı servisler ve topolojiler sunarak bunu başarabiliyoruz. Mart ayı itibarı ile pazarda bir hareket olduğunu düşünüyoruz ve bunu kurumların krizi kabullenip, yollarına ama daha az karlı, ama çeşitli tasarruflar yaparak; devam etme hareketi olarak algılıyoruz” dedi.

Krizin etkilerinin büyük olasılıkla 2009 senesinde de devam edeceğini öngördüklerini ifade eden Selçuk, “ancak dikkatli adımlarla ilerleyen, risk planlaması uygulayan, hizmet ve ürün tedariğinde tüketicinin yararına; etkili çözümler geliştirebilen kurumlar ayakta kalabilecekler. Biz de 25 yıldır telekomünikasyon sektöründe faaliyet gösteren ve ayakları yere basan, hızlı hareket edebilen bir firma olarak süreci mümkün olduğu kadar az kayıpla atlatacağımıza inanıyoruz” şeklinde konuştu. 

TEKNOTEL’in 7/24 destek veren Network Operasyon Merkezi’nde görevli Teknik Kadro, altyapı ve müşteri bağlantılarının performansını sürekli izleyerek, problemlere kısa sürede müdahale ederek, çözümcü yaklaşımları ile sorunun giderilmesini sağlıyorlar.